Esant senovinei namo šildymo sistemai su elevatoriniu mazgu nėra galimybės tinkamai reguliuoti į butus patenkančią šilumą. Rudenį ir pavasarį, kai oro temperatūra svyruoja ir keičiasi daug kartų per parą, elevatorinis mazgas nuolatos tiekia nustatytą šilumos kiekį. Tuo tarpu modernizuota šildymo sistema automatiškai reguliuoja šilumos kiekį pagal lauko oro temperatūros jutiklius – pakilus temperatūrai šildymas išjungiamas, o temperatūrai nukritus – šildymas įjungiamas. Taip sklandžiau pradedamas ir baigiamas šildymo sezonas, butai neperšildomi, taupoma ir šiluma, ir pinigai.

Lapkričio statistika byloja, kad namai su modernizuotais šilumos punktais vidutiniškai šildymui sunaudojo 28 procentais mažiau energijos, nei namai su senais šilumos punktais.

Domina mūsų paslaugos? Susisiekite su mumis ir aptarsime tai ko jums reikia.